Press "Enter" to skip to content

Tag: ถ่ายภาพสินค้า

เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าที่ดี แค่จัดองค์ประกอบ

ไม่น่าเชื่อเลยว่า เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าที่สำคัญ ในการที่จะถ่ายภาพสินค้า ให้ออกมาดูดีและน่าสนใจ นอกจากจะใช้พร๊อพในการตกแต่งฉากให้ดูดี และน่าสนใจ และใช้อุปกรณ์ตกแต่ง ที่มีความสัมพันธ์กับสินค้า ที่เราจะขายแล้ว เรื่องของการที่จะจัดมุม และจัดองค์ประกอบของภาพ ให้สวยงามและมีความเชื่อมโยงกันนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น เราจะขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการล้างหน้า การจัดองค์ประกอบของภาพ ก็ควรที่จะจัดเกี่ยวกับเครื่องสำอาง หรือเกี่ยวกับอุปกรณ์การตกแต่งหน้า หรือการใช้ผ้าขนหนู หรือแม้แต่แก้วน้ำ เข้ามาช่วยในการที่จะถ่ายภาพ ก็สามารถที่จะช่วยได้สามารถ เพิ่มความสนใจของภาพถ่าย แต่ละภาพด้วย เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าที่ดีควรถ่ายภาพสินค้า…