Press "Enter" to skip to content

เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าที่ดี แค่จัดองค์ประกอบ

การถ่ายภาพ

ไม่น่าเชื่อเลยว่า เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าที่สำคัญ ในการที่จะถ่ายภาพสินค้า ให้ออกมาดูดีและน่าสนใจ นอกจากจะใช้พร๊อพในการตกแต่งฉากให้ดูดี และน่าสนใจ และใช้อุปกรณ์ตกแต่ง ที่มีความสัมพันธ์กับสินค้า ที่เราจะขายแล้ว เรื่องของการที่จะจัดมุม และจัดองค์ประกอบของภาพ ให้สวยงามและมีความเชื่อมโยงกันนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น เราจะขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการล้างหน้า การจัดองค์ประกอบของภาพ ก็ควรที่จะจัดเกี่ยวกับเครื่องสำอาง หรือเกี่ยวกับอุปกรณ์การตกแต่งหน้า หรือการใช้ผ้าขนหนู หรือแม้แต่แก้วน้ำ เข้ามาช่วยในการที่จะถ่ายภาพ ก็สามารถที่จะช่วยได้สามารถ เพิ่มความสนใจของภาพถ่าย แต่ละภาพด้วย

เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าที่ดีควรถ่ายภาพสินค้า ด้วยการใช้กฎ 3 ส่วน เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นเทคนิคการถ่ายภาพ พื้นฐานที่ง่ายมาก ซึ่งหลักการในการเรียนรู้ ก็ไม่ได้ยากอะไร สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง คือภาพหนึ่งภาพ สามารถแบ่งเฟรมได้เป็น 9 ช่องและพยายามโฟกัสสินค้าให้อยู่ในจุดกึ่งกลาง เพื่อให้ดึงดูดสายตาของคนดู หรือลูกค้านั่นเอง และจะได้ความสมดุลของภาพ และความเป็นธรรมชาติของภาพนั้นๆ นอกจากเรื่องของกฎ 3 ส่วนแล้ว เรื่องของแสงก็มีความจำเป็น และสำคัญเป็นอย่างมาก แสงที่เหมาะสมในการถ่ายภาพช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ 7 โมงและไม่เกิน 11 โมง เป็นต้น แสงเมื่อเลยช่วงเวลานี้ไป จะทำให้ย้อนแสง และไม่เหมาะสมกับการถ่ายภาพสินค้า นับได้ว่าเป็นเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า ที่สำคัญในการเลือกเวลา และแสงในการถ่ายภาพสินค้านั่นเอง

Be First to Comment

Leave a Reply