Press "Enter" to skip to content

Month: June 2021

สังเกตลักษณะอาการของคนที่เมาค้าง

อาการแฮงค์หรือเมาค้างนี้เรามีวิธีสังเกตอย่างไร ซึ่งก็พอจะสรุปอาการออกมาได้คือ ดวงตาแดงก่ำ, กระหายน้ำมากเกินไป,ปวดหัว,ปวดเมื่อยตามร่างกาย, ความไวต่อแสงและเสียง,กลิ่นปากที่เรียกว่ากลิ่นปาก,น้ำลายส่วนเกินหรือที่เรียกว่า hypersalivation,ปัญหาเรื่องสมาธิ,ความเหนื่อยล้า,ความวิตกกังวล,ภาวะการควบคุมอารมณ์ต่ำ,หัวใจเต้นเร็ว,เวียนหัว,คลื่นไส้อาเจียนหรือท้องร่วง,ตัวสั่น หากว่าต้องการหายเร็วๆต้องกินยาแก้แฮงค์ หากอาการเมาค้างรุนแรง – ระหว่างหรือหลังการดื่มแอลกอฮอล์บุคคลนั้นอาจมีอาการแอลกอฮอล์เป็นพิษ นี้เป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์. หากใครมีอาการของพิษแอลกอฮอล์ดังต่อไปนี้ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด: หายใจผิดปกติ, หายใจช้าหรือน้อยกว่า 8 ครั้งต่อนาที,อุณหภูมิร่างกายต่ำ,ผิวซีดมากหรือแต่งแต้มสีฟ้า,อาเจียนอย่างต่อเนื่อง,ความสับสน,พอดีหรือชัก,หมดสติ,อาการพิษจากแอลกอฮอล์อาจมีความรุนแรงแตกต่างกันไป บางคนพบอาการบางอย่างรุนแรงกว่าคนอื่น ๆ สาเหตุ การดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดอาการเมาค้างด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้: การคายน้ำ: แอลกอฮอล์เป็นยาขับปัสสาวะซึ่งทำให้คนเราปัสสาวะมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ความกระหายน้ำวิงเวียนศีรษะและอาการอื่น ๆ ของการขาดน้ำ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน:…