Press "Enter" to skip to content

Month: September 2021

หมู่บ้านนักกีฬา แนวคิดผสมผสานภูมิปัญญาญี่ปุ่น โอลิมปิกโตเกียว

หากเราทำการสังเกตให้ดี จะพบได้ถึงรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกโตเกียว หรือกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ร กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ที่จะให้ความสำคัญในความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นได้จากในหลายภาคส่วน อย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนจากการทำเหรียญรางวัล จากวัสดุรีไซเคิล จนนำมาถึงการจัดสร้างหมู่บ้านนักกีฬา ที่จะทำขึ้นมาจากไม้ โดยเราจะพบได้ถึงข้อมูลในการก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดรับการบริจาคไม้จากทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนแนวคิดการปลูกสิ่งก่อสร้างด้วยวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุรีไซเคิล ทั้งยังจะมีการสอดแทรกความเป็นเอกลักษณ์ชาตินิยมในรูปแบบสถาปัตยกรรม ที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน สำหรับอาคารส่วนกลางหมู่บ้านที่ได้มีการจัดทำมาจากวัสดุรีไซเคิลนี้ จะถูกจัดตั้งในพื้นที่ 5300 ตารางเมตร จะแบ่งเป็นอาคารในจำนวน 5 หลัง…