Press "Enter" to skip to content

หมู่บ้านนักกีฬา แนวคิดผสมผสานภูมิปัญญาญี่ปุ่น โอลิมปิกโตเกียว

โอลิมปิกโตเกียว

หากเราทำการสังเกตให้ดี จะพบได้ถึงรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกโตเกียว หรือกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ร กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ที่จะให้ความสำคัญในความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นได้จากในหลายภาคส่วน อย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนจากการทำเหรียญรางวัล จากวัสดุรีไซเคิล จนนำมาถึงการจัดสร้างหมู่บ้านนักกีฬา ที่จะทำขึ้นมาจากไม้ โดยเราจะพบได้ถึงข้อมูลในการก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดรับการบริจาคไม้จากทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนแนวคิดการปลูกสิ่งก่อสร้างด้วยวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุรีไซเคิล ทั้งยังจะมีการสอดแทรกความเป็นเอกลักษณ์ชาตินิยมในรูปแบบสถาปัตยกรรม ที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน

สำหรับอาคารส่วนกลางหมู่บ้านที่ได้มีการจัดทำมาจากวัสดุรีไซเคิลนี้ จะถูกจัดตั้งในพื้นที่ 5300 ตารางเมตร จะแบ่งเป็นอาคารในจำนวน 5 หลัง ซึ่งจะมีจุดหลัก ๆ ที่เป็น ธนาคาร ร้านกาแฟ พื้นที่สำหรับทำการรักษาทางการแพทย์ ร้านค้า ศูนย์กลางสื่อออนไลน์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่มีความจำเป็น จากความพยายามในการสรรสร้างหมู่บ้านนักกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานักกีฬา และทีมงานทั่วทุกมุมโลก เป็นการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นการเปิดรับบริจาค เชิญชวนประชาชนชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศที่ได้มีการทำอุตสาหกรรมป่าไม้ 63 แห่ง โดยการก่อสร้างซึ่งจะใช้จำนวนไม้มากกว่า 40,000 ชิ้น ที่จะมีการผสมผสานกันกับวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่ของญี่ปุ่น จะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานการก่อสร้างที่แฝงอยู่ในโครงสร้าง และตำแหน่งต่าง ๆ

Be First to Comment

Leave a Reply